Bevolking 15 tot 75 jaar

Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen. Mensen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen blijven hier buiten beschouwing.

Bijna twee derde werkt

In het tweede kwartaal van 2016 behoorden 12,8 miljoen personen tot de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bijna twee derde van hen heeft betaald werk. Zij vormen de werkzame beroepsbevolking. In het tweede kwartaal waren dit bijna 8,4 miljoen personen. Bijna de helft van hen (49 procent) werkte in deeltijd, dat wil zeggen minder dan 35 uur per week.

Daarnaast behoorden 557 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Zij zijn op korte termijn beschikbaar voor werk en hebben ook recent naar werk gezocht.

Het overige deel behoort niet tot de beroepsbevolking. In het tweede kwartaal ging het om 3,8 miljoen personen zonder betaald werk, die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Meer werkenden en minder werklozen dan een jaar eerder

In het tweede kwartaal van 2016 was de werkzame beroepsbevolking 90 duizend personen groter dan een jaar eerder. In de eerste helft van 2015 nam het aantal werkenden toe. Daarna bleef het enkele maanden vrijwel gelijk om vanaf het einde van het jaar opnieuw toe te nemen. In de eerste helft van 2016 heeft deze stijging zich voortgezet.

In het tweede kwartaal van 2016 waren er 58 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. Waren er in het tweede kwartaal van 2015 nog 615 duizend werklozen, in hetzelfde kwartaal van 2016 waren dit er 557 duizend. De werkloosheid daalt sinds begin 2014 vrijwel voortdurend. In de eerste helft van 2016 daalde het aantal werklozen van 588 duizend in december 2015 tot 550 duizend in juni 2016.

Personen zonder werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn, behoren niet tot de beroepsbevolking. In het tweede kwartaal van 2016 was hun aantal 41 duizend groter dan in hetzelfde kwartaal van 2015.

Personen (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20162e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag3,8213,852
Middelbaar5,0485,03
Hoog3,6933,647
Leeftijd
15 tot 25 jaar2,0622,048
25 tot 35 jaar2,0732,045
35 tot 45 jaar2,092,137
45 tot 55 jaar2,5392,535
55 tot 65 jaar2,2152,186
65 tot 75 jaar1,7751,729
Geslacht
Mannen6,3746,339
Vrouwen6,3796,341