Bijstellingen Sectorrekeningen Jaren 2005-2015 ESA 2010

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen in de jaren 2013 Definitief, 2014 Nader voorlopig en 2015 Voorlopig.

De tijdreeks 2005-2012 is gereviseerd. Deze cijfers zijn samengesteld volgens de nieuwste voorschriften (ESA 2010).