Factsheet verkeer in Nederland

In deze factsheet is informatie te vinden over verkeer in Nederland.
Zo bevat de factsheet cijfers over de aantallen voertuigen in Nederland en hoeveel kilometer deze voertuigen afleggen. Ook is er informatie opgenomen over het aantal personen met een autorijbewijs en de drukte op de Nederlandse rijkswegen.