Bedrijfsresultaat

In het tweede kwartaal van 2016 bedroeg het bedrijfsresultaat van de grote ondernemingen 6,3 miljard euro.

Daarmee toont de jaar-op-jaarontwikkeling van het bedrijfsresultaat van de grootste niet-financiële ondernemingen voor het derde opeenvolgende kwartaal een daling. De afname ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder bedraagt 5 procent, en vlakt daarmee verder af vergeleken met de vorige twee kwartalen. Dit komt doordat de kosten wat minder sterk daalden dan de omzet. De daling is geheel afkomstig van de kosten van grond- en hulpstoffen. Afschrijvingen en arbeidskosten stegen zelfs licht.

Jaar-op-jaarmutatie bedrijfsresultaat