Positie werkkring en arbeidsduur

In het eerste kwartaal van 2016 bestond de werkzame beroepsbevolking uit bijna 8,3 miljoen personen, dat zijn er 52 duizend meer dan een jaar eerder.

Daarmee is dit het zesde opeenvolgende kwartaal waarin het aantal werkzame personen hoger ligt dan in hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor. Het aantal werkenden nam in de eerste helft van 2015 toe. Daarna bleef het enkele maanden vrijwel gelijk om vanaf het einde van het jaar weer toe te nemen. In de eerste drie maanden van 2016 heeft deze stijging zich voortgezet.

 

Werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar)
Werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar)
 Werkzame beroepsbevolking
2008 I8,269
2008 II8,359
2008 III8,4
2008 IV8,406
2009 I8,399
2009 II8,39
2009 III8,36
2009 IV8,296
2010 I8,228
2010 II8,279
2010 III8,305
2010 IV8,299
2011 I8,232
2011 II8,259
2011 III8,301
2011 IV8,327
2012 I8,283
2012 II8,327
2012 III8,368
2012 IV8,341
2013 I8,259
2013 II8,273
2013 III8,28
2013 IV8,254
2014 I8,146
2014 II8,19
2014 III8,251
2014 IV8,27
2015 I8,235
2015 II8,296
2015 III8,332
2015 IV8,311
2016 I8,287

Minder vaste werknemers, meer flexwerkers en zelfstandigen

Het aantal vaste arbeidskrachten is de afgelopen jaren fors teruggelopen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2008 is het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie met ruim 530 duizend geslonken. Sinds het derde kwartaal van 2009 ligt het aantal vaste werknemers in elk kwartaal lager dan in hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor. In het eerste kwartaal van 2016 waren er ruim 5,1 miljoen werknemers met een vast contract. Dat zijn er 22 duizend minder dan een jaar eerder.

Tegenover de afname van het aantal vaste werknemers staat een toename van het aantal werknemers met een flexibel contract. In het eerste kwartaal van 2016 waren er ruim 1,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn er 49 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal werknemers met een flexibel contract neemt al sinds medio 2010 toe. Deze groei kwam vooral voor rekening van oproep- en invalkrachten.

Evenals het aantal werknemers met een flexibel contract zit ook het aantal zelfstandigen al jaren in de lift. In het eerste kwartaal 2016 waren er bijna 1,4 miljoen personen met een hoofdbaan als zelfstandige, 26 duizend meer dan een jaar eerder. Sinds 2008 ligt dit aantal in bijna elk kwartaal hoger dan in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. De toename is vrijwel volledig toe te schrijven aan zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

 

Werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar positie in de werkkring
Werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar positie in de werkkring
 Vaste werknemers Flexibele werknemers Zelfstandigen
2008 I5,6791,4111,177
2008 II5,7171,4491,192
2008 III5,7421,4621,195
2008 IV5,7441,4511,21
2009 I5,7441,4271,227
2009 II5,7351,4341,22
2009 III5,6881,4481,223
2009 IV5,6451,4151,236
2010 I5,5951,3931,239
2010 II5,5791,4581,241
2010 III5,571,4931,241
2010 IV5,5951,4551,249
2011 I5,5851,4021,245
2011 II5,5651,4621,232
2011 III5,5491,5011,25
2011 IV5,541,5181,269
2012 I5,531,481,273
2012 II5,5271,5311,268
2012 III5,5081,5921,268
2012 IV5,4371,621,284
2013 I5,3691,591,299
2013 II5,3341,6271,312
2013 III5,2891,6591,332
2013 IV5,2431,6781,333
2014 I5,1981,6171,331
2014 II5,1671,6691,353
2014 III5,1511,7421,357
2014 IV5,1721,7231,375
2015 I5,1681,6991,368
2015 II5,1481,7641,384
2015 III5,1211,821,391
2015 IV5,1341,7831,395
2016 I5,1461,7481,394

Meer voltijders, en iets minder deeltijders, dan een jaar eerder

Ruim de helft van de bijna 8,3 miljoen werkenden werkt voltijds. Zij werken minimaal 35 uur per week. In het eerste kwartaal van 2016 waren er ruim 4,2 miljoen voltijders. Sinds de tweede helft van 2014 zit het aantal voltijders in de lift. Hun aantal ligt sindsdien in elk kwartaal hoger dan in hetzelfde kwartaal van een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2016 waren er 53 duizend voltijders meer dan een jaar eerder.

Bijna de helft van alle werkenden werkt in deeltijd, dat wil zeggen minder dan 35 uur per week. In het eerste kwartaal waren er ruim 4 miljoen deeltijders. Hiervan hadden er 1,6 miljoen een kleine deeltijdbaan (minder dan 20 uur per week) en 2,4 miljoen een grote deeltijdbaan (20 tot 35 uur per week).

De afgelopen jaren zijn er vooral personen met een grote deeltijdbaan bijgekomen. Tussen het eerste kwartaal van vorig jaar en het eerste kwartaal van 2016 kwamen er 52 duizend mensen bij met een grote deeltijdbaan. In dezelfde periode nam het aantal personen met een kleine deeltijdbaan juist af met 54 duizend. Door deze twee tegengestelde ontwikkelingen kwam het totaal aantal deeltijders in het eerste kwartaal van 2016 per saldo iets lager uit dan een jaar eerder.

Werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar arbeidsduur
Werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar arbeidsduur
 1 tot 20 uur20 tot 35 uur35 uur of meer
2008 I1,6242,1424,503
2008 II1,6392,1414,579
2008 III1,5842,1914,625
2008 IV1,6022,1994,604
2009 I1,632,2224,547
2009 II1,6392,2394,512
2009 III1,5782,284,502
2009 IV1,6192,2384,439
2010 I1,6372,2064,385
2010 II1,6282,2574,394
2010 III1,5552,3434,407
2010 IV1,5942,3094,396
2011 I1,5792,3124,341
2011 II1,5992,3014,359
2011 III1,5922,3124,397
2011 IV1,6362,3194,372
2012 I1,6252,3314,327
2012 II1,6242,3584,345
2012 III1,622,3944,354
2012 IV1,6512,394,3
2013 I1,6652,3734,221
2013 II1,672,3814,222
2013 III1,6192,4034,259
2013 IV1,6652,3734,215
2014 I1,6162,3474,183
2014 II1,6272,374,192
2014 III1,5972,3854,269
2014 IV1,6532,394,227
2015 I1,6672,3784,191
2015 II1,6752,3874,235
2015 III1,6242,4214,287
2015 IV1,6232,4114,278
2016 I1,6132,434,244