Aantal vacatures neemt toe

Eind maart 2016 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 151 duizend vacatures open. Dat zijn er 8 duizend meer dan een kwartaal eerder.

Het aantal vacatures stijgt al elf kwartalen op rij, maar heeft nog niet het niveau van voor de crisis bereikt. De vacatures in het eerste kwartaal van 2016 liggen ongeveer op het niveau van het eerste kwartaal van 2009. In totaal kwamen er in de afgelopen elf kwartalen per saldo ruim 55 duizend vacatures bij.

In veel bedrijfstakken waren er eind maart meer vacatures dan eind december. Dit geldt vooral voor de gezondheidszorg met 3 duizend meer vacatures. In de handel stonden duizend meer vacatures open. In de zorg nam het aantal vacatures de afgelopen twee jaar toe. Eind maart waren er bijna 20 duizend openstaande vacatures, het hoogste aantal in zeven jaar. Hoewel het aantal banen in deze bedrijfstak enigszins terugliep, staan er toch meer vacatures open.

Openstaande vacatures
 

Het aantal openstaande vacatures aan het einde van een kwartaal is het resultaat van nieuwe en vervulde vacatures gedurende een kwartaal. Dit is de zogeheten dynamiek van de arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal van 2016 nam het aantal openstaande vacatures toe. Er ontstonden 224 duizend nieuwe vacatures, dit zijn er bijna 20 duizend meer dan een kwartaal eerder. In het eerste kwartaal zijn er 208 duizend vacatures vervuld, dat zijn er ruim 8 duizend meer dan in het vierde kwartaal en bijna 24 duizend meer dan een jaar eerder. 

Vacatures, stroom- en standcijfers

In het eerste kwartaal van 2016 waren er 24 duizend werklozen minder dan het kwartaal daarvoor. Het werkloosheidspercentage ging daarmee van 6,7 naar 6,5 procent.
Eind 2013 waren er voor iedere vacature nog bijna 7 werklozen beschikbaar. Begin 2016 is dit afgenomen naar 4 werklozen per vacature. De arbeidsmarkt blijft echter nog steeds ruim, al loopt de spanning iets op. Medio 2008 waren er bijna evenveel vacatures als werklozen. Door de crisis nam de werkloosheid toe en halveerde het aantal vacatures, waardoor de spanning op de arbeidsmarkt afnam.

Werkloosheid en vacatures, seizoensgecorrigeerd