Pilot Aanbod kunst- en cultuureducatie 2015

© ANP
Dit rapport beschrijft de resultaten van een pilotonderzoek naar het aanbod van kunsten cultuureducatie dat in 2015 door CBS, in samenwerking met de brancheorganisatie Cultuurconnectie, is uitgevoerd.

Het belangrijkste doel van de pilot was om een beeld te krijgen van welke bedrijven en zelfstandigen in Nederland zich bezighouden met het aanbod van kunst- en cultuureducatie. Een tweede doel was om inzicht te krijgen in een aantal kenmerken van deze bedrijven en zelfstandigen, zoals type aanbod, werkzame personen en het wel of niet ontvangen van subsidie. Daarnaast is de respondenten een aantal vragen voorgelegd over hoe zij de toekomst zien.