Maatwerk voor brancheverenigingen - KNB

Centraal Bureau voor de Statistiek brengt op verzoek van de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) statistische informatie in kaart over de leden van de KNB. De gegevens die CBS heeft gebruikt voor dit onderzoek waren al beschikbaar. Er heeft voor dit onderzoek geen aanvullende enquêtering plaatsgevonden.
CBS heeft van KNB een ledenlijst ontvangen met onder meer de KvK-nummers. Door deze informatie te koppelen aan de CBS-eenheden zijn kwartaalomzetten uit de omzetstatistieken verzameld en verwerkt tot uitkomsten. Verder zijn ook gegevens uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) verzameld en verwerkt tot publicabele gegevens.