Eigen vermogen

Jaar op jaar
Aan het eind van het derde kwartaal van 2015 lag het eigen vermogen van de grote ondernemingen in Nederland 38,6 miljard hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarmee vertoont de jaar-op-jaarontwikkeling dit kwartaal een stijging van 9 procent. De stijging is in gelijke mate afkomstig van gestort en opgevraagd kapitaal, agioreserve en toevoeging aan de reserves. 

Kwartaal op kwartaal
Het eigen vermogen is in vergelijking met het vorige kwartaal gedaald met 13,5 miljard. Dat komt neer op een procentuele daling van 3 procent.

Eigen vermogen