Ontwikkeling werknemersbanen in Noord-Holland

In Noord-Holland is het aantal werknemersbanen tussen 2010 en 2014 toegenomen met bijna 19 duizend. Die toename heeft zich vrijwel geheel voorgedaan tussen 2013 en 2014.

Ontwikkeling werknemersbanen in Noord-Holland naar bedrijfstak (december)