Ontwikkeling werknemersbanen in Friesland

In Friesland is het aantal werknemersbanen tussen 2010 en 2014 gedaald met bijna 17 duizend. Tussen 2013 en 2014 bedroeg de daling 830 banen.

Ontwikkeling werknemersbanen in Friesland naar bedrijfstak (december)