Verschillen in arbeidsparticipatie tussen buurten in Nederland; waar wonen werkenden?

Sociaaleconomische trends 2015: De verschillen in participatiegraad tussen buurten wijzigen nauwelijks als met de verschillen in participatiegraad tussen gemeenten rekening wordt gehouden. Dat blijkt bij een analyse van de participatiegraad per buurt en per gemeente. De spreiding in de netto arbeidsparticipatie over buurten is over de periode 2003–2013 nagenoeg constant gebleven. Ook is nagegaan of buurten met een hoog dan wel laag aandeel werkenden gekarakteriseerd kunnen worden met een beperkt aantal buurtkenmerken.