Direct beschikbaar, niet recent gezocht

Omschrijving

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht.

Minder mensen direct beschikbaar maar niet recent gezocht

De bijna 3,8 miljoen personen die behoren tot de niet-beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent hebben gezocht. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk hebben gezocht, maar niet direct beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het derde kwartaal van 2015 bestond de eerste groep, degenen die niet recent gezocht hebben maar wel beschikbaar zijn, uit 337 duizend personen. Dat is 9 procent van de totale niet-beroepsbevolking. Een jaar eerder waren dit er in het derde kwartaal van 2014 nog 373 duizend. Dit betekent dat deze groep in een jaar tijd met 36 duizend is afgenomen.

Personen van 15 tot 75 jaar die direct beschikbaar zijn voor werk, maar die niet recent gezocht hebben

Personen van 15 tot 75 jaar die direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent gezocht hebben, naar persoonskenmerken