Veel kleine particuliere huurwoningen in Amsterdamse Pijp

© ANP

Herziene versie van eerdere publicatie.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft CBS een maatwerktabel samengesteld van de woningvoorraad op 1 januari 2014 per 4-cijferig postcodegebied. De tabel geeft cijfers over het aantal woningen naar eigendom (koopwoning of huurwoning van corporatie of particuliere verhuurder), woningtype, oppervlakte en bouwjaar.
De tabel biedt een schat aan informatie over de woningvoorraad. In het postcodegebied 1072 bijvoorbeeld, het westelijke deel van de Amsterdamse Pijp, stonden op 1 januari 2014 3 937 huurwoningen van particuliere verhuurders. Dat is 47 procent van het totaal aantal woningen in dit postcodegebied. Verreweg het grootste deel van deze woningen, 83 procent, is gebouwd vóór 1906. Acht op de tien woningen hebben een oppervlakte van minder dan 70 vierkante meter.

De Pijp is een oude Amsterdamse stadswijk net buiten het centrum van de stad, omringd door het water van de Amstel, de Singelgracht, de Boerenwetering en het Amstelkanaal. Bij de uitbreiding van Amsterdam, in de jaren zestig van de negentiende eeuw, is de buurt getekend als chique woonwijk, maar gebouwd als arbeiderswijk. Bij latere uitbreidingsplannen, onder anderen van de hand van H.P. Berlage (1905), zijn ook kwalitatief betere en ruimere woningen gebouwd en woningen en panden in de traditie van de Amsterdamse School. Karakteristiek zijn het stratenpatroon, dat de voormalige poldersloten volgt, de brouwerij van Heineken aan de Stadhouderskade (1886) en de Albert Cuypmarkt (1905), een van de drukste stukjes Amsterdam.

Woningen particuliere verhuurders in postcodegebied 1072 (Amsterdamse Pijp) naar oppervlakte, 1 jan. 2014

Bron: Woningvoorraad op 1 januari (maatwerk)