Vanwege weinig resultaat verwacht (Ontmoedigden)

Omschrijving

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 65 jaar zonder werk, of met werk van minder dan twaalf uur per week, die wel twaalf uur of meer per week willen werken en hiervoor op korte termijn (binnen twee weken) beschikbaar zijn. Zij zijn in de afgelopen zes maanden niet op zoek geweest naar werk omdat zij daar weinig resultaat van verwachten. Deze personen maken deel uit van de niet-beroepsbevolking.

Aandeel ontmoedigden licht gedaald

In het vierde kwartaal van 2014 waren er 185 duizend personen die betaald werk wilden voor twaalf uur of meer per week en hiervoor ook op korte termijn beschikbaar waren, maar die gedurende het afgelopen half jaar niet naar werk hadden gezocht. Van deze personen zochten er 69 duizend niet, omdat ze daar weinig resultaat van verwachtten. Deze personen worden ook wel aangeduid als ontmoedigden. Het aandeel ontmoedigden onder degenen die de afgelopen zes maanden niet naar werk zochten, was met 37 procent iets lager dan in het vierde kwartaal van 2013.

Personen van 15 tot 65 jaar die werk willen voor twaalf uur of meer per week en op korte termijn kunnen beginnen, maar die de afgelopen zes maanden niet naar werk gezocht hebben

ontmoedigden

Personen van 15 tot 65 jaar die werk willen voor twaalf uur of meer per week en op korte termijn kunnen beginnen, maar die de afgelopen zes maanden niet naar werk gezocht hebben, naar persoonskenmerken, 4e kwartaal 2014

Ontmoedigden

StatLine, Binding arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt in vogelvlucht