Statistisch Bulletin nr. 44

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Inkomen en besteding, Internationale handel