Palmolie

In 2013 is 61 procent van het verbruik van palmolie door de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie duurzaam. Dat is een minder sterke stijging ten opzichte van het verbruik in voorgaande jaren: 30 procent in 2011 en 53 procent in 2012.

Ontwikkeling verbruik gecertificeerde palmolie door Nederlandse voedingsmiddelenindustrie, 2011-2013 

2014-DA-grafiek1-2013

Door de Nederlandse Task Force Duurzame Palmolie is in 2010 de doelstelling geformuleerd, dat uiterlijk eind 2015 alle voor de Nederlandse markt bestemde palmolie duurzaam is. De voortgang in het bereiken van de doelstellingen werd tot 2014 gemonitord door het productschap MVO (Margarine, Vetten en Oliën). Deze taak is overgenomen door de private ketenorganisatie MVO.

In voorgaande jaren hadden de monitoring en rapportage over de verduurzaming van palmolie betrekking op de voedingsmiddelenindustrie en de diervoederindustrie gezamenlijk. De Task Force Duurzame Palmolie heeft vanaf 2013 echter besloten om per sector  te rapporteren, omdat de uitwerking van het initiatief in deze sectoren op eigen wijze wordt ingevuld. In de cijfers die hierna worden getoond, is dit ook voor de eerdere jaren gedaan. De nadruk ligt daarbij overigens op de voedingsmiddelenindustrie.

Achtergrondinformatie en handelsstromen

Convenant en certificering

Monitoring van de doelstelling

Terug naar homepage Monitor duurzame agro-grondstoffen