Monitoring van de doelstelling (palmolie)

De monitoring wordt met ingang van het jaar 2013 uitgevoerd door de ketenorganisatie MVO en richt zich op de hoeveelheid duurzame palmolie (en palmpitolie) die door raffinadeurs in Nederland is verkocht voor verwerking door de voedingsmiddelenindustrie in Nederland. Ook voedingsmiddelen die in Nederland worden geproduceerd en vervolgens worden geëxporteerd vallen binnen de scope. Buiten beschouwing blijft palm- en palmpitolie die gebruikt wordt voor verwerking in de diervoederindustrie,  voor het opwekken van energie of gebruikt wordt voor non-food toepassingen, zoals verwerking in verf en zeep.

In 2011 was het aandeel duurzame palmolie in het totale palmolieverbruik door de voedingsmiddelenindustrie 30 procent. In 2012 was dit aandeel gestegen tot 53 procent en in 2013 tot 61 procent. Het totale volume palmolie dat door de voedingsmiddelenindustrie verwerkt werd was 299 miljoen kilogram in 2013 en 4311 miljoen kilogram in 2012. In onderstaande figuur worden de aandelen duurzame palmolie in het totale palmolieverbruik per sector in de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie weergegeven (bron: MVO, 2014).

Aandeel gecertificeerde palmolie per sector in de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie, 2013

2014-da-gr11

De Nederlandse diervoederindustrie, vertegenwoordigd in de brancheorganisatie Nevedi, gebruikte in 2013  7 procent duurzame palmolie.

Voor de monitoring van het gebruik van duurzame palmolie ontvangt MVO ieder kwartaal van de vijf grote raffinadeurs de gegevens over de leveringen van (duurzame) palmolie aan afzonderlijke bedrijven dan wel aan de zeven onderscheiden sectoren binnen de Nederlandse voedingsmiddelen- en diervoederindustrie. De kwartaalcijfers worden na afloop van het jaar geaggregeerd tot jaarcijfers.
 
Van bedrijven die ook buiten de voedingsmiddelenindustrie actief zijn wordt het aandeel (duurzame) palmolie dat gebruikt is voor voedingsmiddelen geraamd. De gegevens over fysieke leveringen worden aangevuld met de aankoop van GreenPalm-certificaten voor palmolie en palmpitolie door afzonderlijke bedrijven binnen de Nederlandse voedingsmiddelen- en diervoederindustrie. Voor bedrijven met productielocaties in zowel Nederland als het buitenland, wordt de inzet van certificaten op Nederlandse locaties door de bedrijven zelf of door MVO geraamd.