het buitenland

De data van de Foreign AffiliaTes Statistics (FATS) gelden als indicator voor de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven. Deze statistieken beschrijven de activiteiten van buitenlandse dochterondernemingen.
De FATS statistieken zijn onder te verdelen in twee soorten:
- De microdata voor ‘Outward FATS’ bestaan uit alle dochterondernemingen in het buitenland  (buiten de EU-27-zone) waarover een Nederlands bedrijf zeggenschap uitoefent .
- De microdata van de ‘Inward FATS’ bestaan uit alle dochterondernemingen in Nederland waarover een buitenlands bedrijf zeggenschap uitoefent.
Voor het bepalen van het aantal werknemers bij een buitenlands bedrijf met een Nederlands hoofdkantoor, zijn de data van Outward FATS en Inward FATS gecombineerd. Het aantal werknemers werkzaam in het buitenland onder Nederlands zeggenschap binnen de EU is bepaald door gebruik te maken van de Inward FATS microdata van de desbetreffende EU-landen.