buiten de scope

24-8-2014 00:21

Slechts voor enkele supermarkten is het mogelijk om deze producten af te bakenen in de systemen. Bovendien is het (duurzame)volume pangasius en tilapia in deze producten vaak onbekend (Bron: GfK en de monitor Duurzaam Voedsel, 2013)