buiten de scope

Slechts voor enkele supermarkten is het mogelijk om deze producten af te bakenen in de systemen. Bovendien is het (duurzame)volume pangasius en tilapia in deze producten vaak onbekend (Bron: GfK en de monitor Duurzaam Voedsel, 2013)