Negatieve bbp-bijdrage van de buitenlandse handel

In het eerste kwartaal van 2014 leverde de buitenlandse handel in goederen en diensten een negatieve bijdrage van 0,4 procentpunt aan de economie. Het handelssaldo van goederen en diensten daalde met 3,5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2013, omdat de invoer harder steeg dan de uitvoer. De uitvoer van goederen en diensten steeg met 2,7 procent. De uitvoer van goederen was 2,2 procent hoger en de uitvoer van diensten was 4,7 procent hoger. De invoer van goederen en diensten steeg met 3,7 procent. De invoer van goederen was 3,5 procent hoger en de invoer van diensten was 4,2 procent hoger.

Uitvoer Nederlands product gegroeid

Vanwege het relatief warme weer in het eerste kwartaal is de uitvoer van aardgas fors gedaald ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. De uitvoer van industriële producten is wel gestegen. Per saldo is de uitvoer van Nederlandse producten gegroeid met 1,2 procent. De wederuitvoer steeg met 3,6 procent. Onder wederuitvoer vallen geïmporteerde goederen die in Nederland worden ingeklaard door een Nederlandse ingezetene en die na hooguit een kleine bewerking weer worden uitgevoerd.

Ontwikkeling internationale handel in goederen

Ontwikkeling internationale handel in goederen

Ruilvoet verbeterd

In het eerste kwartaal van 2014 daalde de uitvoerprijs van goederen en diensten met 1,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De invoerprijs van goederen en diensten daalde met 2,5 procent en daarmee trad er een ruilvoetverbetering op van 0,8 procent.

De meest actuele ontwikkeling van de export vindt u in het Conjunctuurbericht.

Meer informatie en cijfers vindt u op de themapagina Internationale handel.