Herstel investeringen zet door

In het eerste kwartaal van 2014 zijn de bruto-investeringen in vaste activa met 5,1 procent gestegen ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. Hiermee werd een positief vervolg gegeven aan het in het vierde kwartaal ingezette herstel.

Bruto-investeringen in vaste activa

Bruto-investeringen in vaste activa

Investeringen in infrastructuur fors gestegen

Op bijna alle fronten werd meer geïnvesteerd. Na acht opeenvolgende kwartalen van krimp boekten de investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige werken in het eerste kwartaal van 2014 een groei van 8,9 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ook de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen en machines stegen. Alleen de investeringen in vervoermiddelen daalden met 11,1 procent. Hierbij moet worden opgemerkt dat de fiscale regels voor bijtelling per 1 januari 2014 flink zijn verscherpt.

Maandcijfers over bedrijfsinvesteringen vindt u in het Conjunctuurbericht.