Consumptie huishoudens gedaald

De consumptie door huishoudens nam in het eerste kwartaal van 2014 af met 1,0 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit komt mede doordat de Paas-inkopen vorig jaar in het eerste kwartaal werden gedaan. In 2014 viel Pasen echter in het tweede kwartaal. De overheidsconsumptie groeide met 0,1 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder.

Consumptieve bestedingen

Consumptieve bestedingen

Meer uitgegeven aan duurzame consumptiegoederen

De uitgaven aan duurzame consumptiegoederen stegen in het eerste kwartaal van 2014 met 1,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee werd het vorig kwartaal ingezette herstel voortgezet. Aanvankelijk werd het herstel gedragen door een incidentele groei van de consumptie van vervoermiddelen. In het eerste kwartaal van dit jaar nam de consumptie van bijna alle soorten duurzame goederen toe.

Doordat de Paas-inkopen in tegenstelling tot vorig jaar niet in het eerste kwartaal werden gedaan, daalde de consumptie van voedingsmiddelen met 2,3 procent. Ook de consumptie van genotmiddelen kromp met 2,7 procent.

Overheidsconsumptie nagenoeg onveranderd

De overheidsconsumptie groeide in het eerste kwartaal van 2014 met 0,1 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. De collectieve overheidsconsumptie groeide licht met 0,2 procent door een toename van de lonen. Wel daalde het aantal banen binnen het openbaar bestuur. De overheidsconsumptie in natura, die voornamelijk zorguitgaven betreft, groeide niet in het eerste kwartaal. Een toename in de uitgaven van ziekenhuiszorg werd gecompenseerd door een aanhoudende krimp bij welzijnswerk. De individualiseerbare overheidsconsumptie, die voornamelijk uit consumptie van onderwijs bestaat, bleef gelijk.