Het boodschappenmandje van het CBS

Wat zit er in het ‘vaste boodschappenmandje’ van de consumentenprijsindex (CPI), de belangrijkste maatstaf voor inflatie? Het is wel een wat simpele voorstelling om te denken dat het CBS slechts een mandje van boodschappen waarneemt, want de CPI bestrijkt een zeer groot aantal goederen en diensten die alle consumenten in Nederland kopen. Het gaat daarbij om grote steekproeven van artikelen waarvan het CBS de prijzen feitelijk waarneemt. Bovendien is er nauwelijks te spreken van een vast mandje. Net zoals consumenten voortdurend andere keuzes maken over de aanschaf van een steeds veranderend aanbod van goederen en diensten, zo verandert de steekproef van waargenomen prijzen eigenlijk ook elke maand.

In het rapport Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI geeft het CBS meer inzicht in de inhoud van de CPI. Op 10 juli 2014 is dit rapport aangevuld met een verder gedetailleerde lijst van artikelen.