Helft Europees wegvervoer bouwgerelateerd

De helft van het door Europese wegtransporteurs vervoerde gewicht aan goederen is bouwgerelateerd. De aandelen per vervoersland lopen sterk uiteen. Ook voor de Nederlandse transporteurs zijn bouwgoederen de meest vervoerde goederen.

De helft wegvervoer in Europa bouwgerelateerd

In 2012 vervoerden Europese wegtransporteurs 14,5 miljard ton aan goederen. De helft hiervan was gerelateerd aan de bouwnijverheid, zoals zand, grind, grond, beton en bouwmaterialen. Per land verschilt het aandeel vervoerde bouwgoederen fors. Roemenië en Luxemburg zijn in Europa met een aandeel van meer dan 70 procent koplopers. In absoluut gewicht spelen beide landen slechts een bescheiden rol in het Europese wegvervoer.

Aandeel bouwgerelateerd wegvervoer, 2012

2014-wegtransport-eurropa-2012-k1

Aandeel bouwtransport in Nederland

Het wegtransport van bouwgoederen kenmerkt zich door relatief korte ritten met veel vervoerd gewicht. Bouwgerelateerde goederen vormen, gemeten in vervoerd gewicht, ook in het wegvervoer door Nederlandse transporteurs het grootste aandeel. In 2012 was 36 procent van de vervoerde goederen bouwgerelateerd. Het aandeel behoort hiermee tot een van de laagste van alle Europese landen. Vergeleken met de twee grootste transportlanden Duitsland en Frankrijk ligt dit 20 procentpunt lager.

Verdeling wegvervoer in Nederland naar goederensoort, 2012
 

2014-wegtransport-goederen-2012-g1

Ook veel vervoer per schip

Het lage aandeel bouwvervoer in Nederland is onder meer toe te schrijven aan de  binnenwateren, waar relatief veel bouwgoederen over worden vervoerd. Het aandeel binnenvaart in het totale goederentransport is in Nederland het hoogst in Europa.

Paul Ras en Mathijs Jacobs

Bron:StatLine, Wegvervoer; vervoerd gewicht naar goederensoort
Maatwerktabel goederenvervoer door Europese landen