Weinig stakingsdagen in 2013

Nederland kende in 2013 een jaar met relatief weinig arbeidsconflicten. Er waren 24 stakingen, waarbij in totaal 19 duizend arbeidsdagen verloren gingen.

Meer dan de helft verloren arbeidsdagen in de industrie en bouw

Elk jaar wordt er door werknemers gestaakt om tegemoetkoming aan gestelde eisen af te dwingen. Het aantal gestaakte dagen loopt van jaar op jaar sterk uiteen. In de periode 2002-2013 varieerde het van 245 duizend in 2002 tot 5 duizend in 2009.

Met 19 duizend stakingsdagen is het aantal verloren arbeidsdagen in 2013 relatief laag. Meer dan de helft van de verloren arbeidsdagen kwam voor rekening van de industrie en bouw. Deze bedrijfstak telde 11 stakingen in 2013.Gezamenlijk waren er in deze bedrijfstakken 11 duizend stakingsdagen, waarbij 4500 werknemers betrokken waren.

Verloren arbeidsdagen en geschillen

stakingsdagen en geschillen

Staken meestal vanwege cao

Aan de meeste stakingen ligt een conflict in cao-sfeer ten grondslag. Het kan dan gaan om looneisen, maar bijvoorbeeld ook om secundaire arbeidsvoorwaarden als pensioenregelingen en toeslagen voor overwerk. Daarnaast zijn er 9 acties gevoerd om voorgenomen ontslagen te voorkomen die gepland waren in op handen zijnde bedrijfssluiting of reorganisaties.

Niet alle acties uitgeroepen door vakbonden

Bij 13 van de 24 geschillen mondden de acties uit in een staking die langer dan vijf dagen duurde. Hierbij gingen ook de meeste arbeidsdagen verloren: bijna 18 duizend. Er waren 4 acties die korter dan een dag duurden, hierbij gingen 600 arbeidsdagen verloren.

De meeste acties werden uitgeroepen door de vakbonden. Bij 4 stakingen was er echter sprake van wilde acties. In deze gevallen waren de vakbonden niet vanaf de start bij de actie betrokken.

Dick ter Steege

Bron: StatLine, Werkstakingen