Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van april 2014 laat een gemengd beeld zien van de transportmiddelenindustrie. De orderontvangsten namen af, maar de oordelen over de orderpositie zijn minder negatief dan de vorige maand. De verwachtingen voor de komende maanden zijn positief. Zo verwachten de ondernemers in de transportmiddelenindustrie dat de productie zal toenemen.

Werkvoorraad neemt iets af

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in de periode januari – maart 2014 afgenomen ten opzichte van de periode oktober – december 2013. De productie is in deze periode toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, komt in april uit op 102,0, ruim één procentpunt lager dan een maand eerder. Het oordeel over de omvang van de orderpositie is echter minder negatief, met name over de buitenlandse orderpositie. De voorraden gereed product waren volgens de ondernemers te groot.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt.
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd.

Verbetering van de concurrentiepositie binnen EU

Volgens de ondernemers is hun concurrentiepositie in het eerste kwartaal van 2014 op de buitenlandse markt binnen de EU verbeterd. Op de binnenlandse markt wijzigde de concurrentiepositie niet, terwijl op de buitenlandse markt buiten de EU een lichte verslechtering is opgetreden. Ruim één op de vijf ondernemers gaf aan dat onvoldoende vraag momenteel de productie belemmert, dit waren er iets minder dan in het voorgaande kwartaal. De bezettingsgraad van de productie-installaties kwam aan het eind van het tweede kwartaal uit op 83,3 procent, één procentpunten hoger dan een kwartaal eerder.

Flinke toename productie verwacht

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf zijn de ondernemers positief gestemd. Volgens de ondernemers zal de productie in de komende drie maanden flink toenemen. In lijn hiermee zullen ook de orders bij toeleveranciers gaan stijgen. De afzetprijzen zullen naar verwachting dalen. De personeelsomvang zal volgens 2 procent van de ondernemers afnemen.

Verwachting voor april tot en met juni 2014

Verwachtingen

Per 1 mei 2014 stopt het CBS met de maandelijkse publicaties per industriebranche en wordt elk kwartaal één monitor industrie gepubliceerd (meer informatie).