Oordeel en verwachtingen: metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie

De conjunctuurenquête Nederland van april 2014 laat een gunstig beeld zien in de metaal-, elektrotechnische- en transportmiddelenindustrie. Orderontvangsten en productie vertonen weliswaar een mindere groei dan een maand eerder, maar de oordelen zijn  wel minder negatief. In hun verwachtingen voor de komende drie maanden zijn de ondernemers over het algemeen optimistisch.

Orderpositie nog steeds te klein

Volgens de ondernemers waren de orderontvangsten in de periode januari – maart 2014 iets hoger dan in de periode oktober  – december 2013. In deze periode is de productie eveneens licht toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, ligt in april iets hoger dan in maart en komt uit op 104,2 (september 2011=100). De omvang van zowel de totale als de buitenlandse orderpositie wordt nog altijd als te klein beoordeeld. Wel waren de ondernemers iets minder negatief hierover dan vorige maand.

Orderpositie, oordeel 1 en index 2

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt.
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd.

Lichte verbetering concurrentiepositie

Volgens de ondernemers is hun concurrentiepositie in het eerste kwartaal op zowel de binnenlandse als buitenlandse markt licht verbeterd. Onvoldoende vraag is volgens bijna 24 procent van de ondernemers de grootste belemmering voor de productie, dit is een iets lager percentage dan een kwartaal eerder. De bezettingsgraad van de productie-installaties kwam op 81,9 procent, nagenoeg gelijk aan de bezettingsgraad een kwartaal eerder.

Toename personeelsbestand verwacht

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers optimistisch. Ze verwachten dat de productie de komende drie maanden flink zal stijgen. De inkoop bij leveranciers zal in lijn daarmee eveneens toenemen. De prijzen die ze aan afnemers in rekening brengen zullen echter iets dalen. Over de personeelssterkte zijn zij de ondernemers echter weer een stuk optimistischer dan de vorige maand. Per saldo denkt  nu 3,2 procent van de ondernemers dat het personeelsbestand in de komende drie maanden zal gaan toenemen. Voor het eerst sinds september 2011 wordt er weer een uitbreiding van het personeelsbestand verwacht.

Verwachting voor april tot en met juni 2014

Verwachting voor april tot en met juni 2014

Per 1 mei 2014 stopt het CBS met de maandelijkse publicaties per industriebranche en wordt elk kwartaal één monitor industrie gepubliceerd (meer informatie).