Industriebeeld: Stemming producenten iets minder positief

De stemming van de ondernemers in de industrie is in april 2014 wat verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 0,3. In maart bereikte de indicator met 1,1 de hoogste stand sinds de zomer van 2011.

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 5,2 procent hoger dan in februari 2013. De groei is groter dan in december (2,4 procent) en januari (3,2 procent). De industrie behaalde in februari 2,3 procent meer omzet dan een jaar eerder. De omzet op de buitenlandse markt steeg meer dan de omzet op de binnenlandse markt.

De economie groeide in het vierde kwartaal van 2013 met 0,9 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. In het derde kwartaal was het volume van het bruto binnenlands product 0,3 procent groter dan een kwartaal eerder.

Productiegroei en producentenvertrouwen

Productiegroei en producentenvertrouwen

Ondernemers minder positief

De stemming van de ondernemers in de industrie is in april 2014 wat verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam uit op 0,3. In maart bereikte de indicator met 1,1 de hoogste stand sinds de zomer van 2011.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de orderpositie, het oordeel over de voorraden gereed product en de verwachte productie in de komende drie maanden. De verslechtering in april komt vooral doordat de ondernemers wat minder positief zijn over hun voorraden gereed product. De verwachtingen over de productie in de komende drie maanden en het oordeel over de orderpositie lieten ook een kleine verslechtering zien.

De bezettingsgraad is voor het vierde kwartaal op rij opgelopen. In april 2014 benutte de Nederlandse industrie 80,2 procent van de beschikbare productiecapaciteit. In april 2013 bereikte de bezettingsgraad met 75,6 procent het laagste punt in vier jaar.

Minder voorraden

In februari 2014 hielden de ondernemers in de industrie 1,4 procent minder voorraad gereed product aan dan een jaar eerder. In januari waren hun voorraden 1,6 procent kleiner dan in januari 2013. De cijfers over de voorraden zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.

Industriële productie flink hoger

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in februari 5,2 procent hoger dan in februari 2013. De groei is groter dan in december (2,4 procent) en januari (3,2 procent). Zo sterk als in februari 2014 is de productiegroei drie jaar niet geweest.

Alle branches van de industrie produceerden meer dan in februari 2013. De toename was bij de elektrotechnische en machine-industrie het grootst (9,3 procent). Ook de productie van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie (7,0 procent), de transportmiddelenindustrie (6,9 procent) en de basismetaal- en metaalproductenindustrie (6,4 procent) was fors hoger dan een jaar eerder. Bij de voedings- en genotmiddelenindustrie bedroeg de groei 1,5 procent.

Hogere omzet

De industrie behaalde in februari 2,3 procent meer omzet dan een jaar eerder. De omzet op de buitenlandse markt steeg meer dan de omzet op de binnenlandse markt. Februari 2014 telde evenveel werkdagen als februari 2013. De producten van de industrie waren in februari drie procent goedkoper dan een jaar eerder.

De transportmiddelenindustrie realiseerde 13 procent meer omzet. De omzet van de elektrotechnische en machine-industrie was 12 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet van de basismetaal- en metaalproductenindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie nam ook toe, maar in mindere mate. In de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was de omzet daarentegen lager.

Economie groeit met 0,9 procent

De economie groeide in het vierde kwartaal van 2013 met 0,9 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. In het derde kwartaal was het volume van het bruto binnenlands product 0,3 procent groter dan een kwartaal eerder. Bij het berekenen van de kwartaal-op-kwartaalontwikkeling is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Vergeleken met het vierde kwartaal van 2012 groeide de economie met 0,8 procent. De investeringen in vaste activa waren 6,7 procent hoger dan een jaar eerder. Het volume van de uitvoer van goederen en diensten was 1,0 procent groter. Het volume van de invoer was 0,2 procent groter. Huishoudens besteedden 0,6 procent minder dan een jaar eerder. De overheidsconsumptie was 0,5 procent lager.

Goederenproducenten produceerden 2,3 procent meer. De industriële productie was 2,4 procent hoger dan een jaar eerder. De bouwproductie nam 2,7 procent toe. De productie van commerciële dienstverleners was 0,9 procent hoger dan in het vierde kwartaal van 2012 Niet-commerciële dienstverleners produceerden 0,9 procent minder.

Vanaf mei 2014 zullen de maandelijkse losse teksten per industriebranche niet meer verschijnen. Hiervoor in de plaats zal elk kwartaal één kwartaalmonitor industrie uitkomen waarin over de bekende onderwerpen in samenhang gerapporteerd wordt.  Voor meer informatie over deze wijziging, zie http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-nieuwe-kwartaalmonitor-voor-de-industrie-pub.htm.