Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

In februari 2014 nam de omzet van de elektrotechnische en machine-industrie 12 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag namen ook de afzet en het productievolume toe. De afzetprijs was lager dan in februari 2013.

Omzet, productie en afzetprijs (februari 2014)

Omzet, productie en afzetprijs (februari 2014)

Omzet toegenomen

De omzet in de elektrotechnische en machine-industrie nam toe in februari 2014. Er werd 12 procent meer omzet behaald dan in februari 2013. Op de binnenlandse- en buitenlandse markt nam de omzet toe: in het binnenland werd 17 procent meer omgezet, in het buitenland 11 procent. Met hetzelfde aantal werkdagen als in februari 2013 en een lagere afzetprijs nam de afzet per gemiddelde werkdag 13 procent toe.

Lagere afzetprijs

Evenals in januari werd er in februari 2014 bijna 1,5 procent minder betaald voor de producten van de elektrotechnische en machine-industrie dan een jaar eerder. De afzetprijs bleef in het binnenland vrijwel gelijk, terwijl in het buitenland de prijzen bijna 2 procent daalden. De afgelopen jaren vertoonde de afzetprijs een stijgende lijn; in 2014 is voor het eerst in jaren de afzetprijs lager dan een jaar eerder.

Meer geproduceerd

De productie van de elektrotechnische en machine-industrie nam toe in februari 2014. Het productievolume per gemiddelde werkdag lag ruim 9 procent hoger vergeleken met dezelfde maand in 2013.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde) 

Per 1 mei 2014 stopt het CBS met de maandelijkse publicaties per industriebranche en wordt elk kwartaal één monitor industrie gepubliceerd (meer informatie).