Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

In februari 2014 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie ruim 7 procent meer omgezet dan een jaar eerder. Per gemiddelde werkdag waren ook het verkoop- en productievolume groter. Producten werden tegen lagere prijzen afgerekend. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het vierde kwartaal van 2013 groter dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (februari 2014)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (februari 2014)

Omzet en verkoopvolume nemen toe

In februari 2014 was de omzet in de basismetaal- en metaalproductenindustrie ruim 7 procent hoger dan een jaar eerder. De ontwikkelingen in het binnen- en buitenland ontliepen elkaar niet veel. De afzetprijzen daalden ten opzichte van dezelfde maand van het vorig jaar. Februari 2014 had evenveel werkdagen als februari 2013. Per gemiddelde werkdag verkocht de branche bijna 9 procent meer producten.

Beide subbranches droegen bij aan de omzettoename. In februari 2014 werd in de basismetaalindustrie ruim 4 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Vooral op de binnenlandse markt werd meer verkocht: de omzet nam hier met 16 procent toe. Op de buitenlandse markt nam de omzet met bijna 1,5 procent toe. In de metaalproductenindustrie werd ruim 9 procent meer omgezet. In deze subbranche nam de binnenlandse omzet bijna 6 procent toe, de omzet op de buitenlandse markt liet een toename van 14 procent zien.

Goedkopere producten

De basismetaal- en metaalproductenindustrie vroeg in februari 2014 bijna 1,5 procent minder voor haar producten dan een jaar eerder. De prijzen op de binnenlandse markt waren vrijwel gelijk aan die van februari vorig jaar, terwijl de producten op de exportmarkt bijna 2,5 procent goedkoper werden.

In de subbranche basismetaalindustrie zijn de producten bijna 3,5 procent goedkoper geworden. In de metaalproductenindustrie bleven de prijzen vrijwel gelijk aan die van februari 2013.

Productie neemt toe

In februari 2014 lag de productie van de basismetaal- en metaalproductenindustrie op een hoger niveau dan het jaar ervoor. Per gemiddelde werkdag was het productievolume ruim 6 procent groter.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het vierde kwartaal van 2013 was het volume van de bruto toegevoegde waarde in de basismetaal- en metaalproductenindustrie 5 procent groter dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Per 1 mei 2014 stopt het CBS met de maandelijkse publicaties per industriebranche en wordt elk kwartaal één monitor industrie gepubliceerd (meer informatie).