Consumptiedaling huishoudens vlakt af

De consumptie door huishoudens nam in het vierde kwartaal van 2013 af met 0,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het derde kwartaal kromp de consumptie nog met 2,8 procent. De consumptie krimpt nu al meer dan twee jaar. De overheidsconsumptie kromp met 0,5 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder.

Consumptieve bestedingen

Consumptieve bestedingen

Meer uitgegeven aan duurzame consumptiegoederen

De uitgaven aan duurzame consumptiegoederen stegen in het vierde kwartaal van 2013 met 2,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het is voor het eerst na negen kwartalen van krimp dat de consumptie van duurzame goederen weer is toegenomen. Dit kwam vooral doordat de verkoop van vervoermiddelen sterk steeg, maar ook de consumptie van kleding en woninginrichting daalde minder hard dan in de voorafgaande kwartalen. Aan voedingsmiddelen werd 0,4 procent meer uitgegeven. De consumptie van genotmiddelen daalde daarentegen met 1,5 procent.

Overheidsconsumptie krimpt nog steeds

De overheidsconsumptie kromp in het vierde kwartaal van 2013 met 0,5 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder.

De overheidsconsumptie in natura, die voornamelijk zorguitgaven betreft, liet in het vierde kwartaal een krimp zien van 1,9 procent door bezuinigingen. De overheidsuitgaven aan de zorg krompen in vergelijking met vorig jaar mede door een verhoging van het eigen risico en een hogere eigen bijdrage aan de AWBZ. Hierdoor verschoven dit jaar zorguitgaven van de overheid naar huishoudens.
De daling in de uitgaven aan kinderopvangtoeslag en geneesmiddelen vanuit de Zorgverzekeringswet zorgden voor tweederde van de krimp.

De individualiseerbare overheidsconsumptie, die voornamelijk uit consumptie van onderwijs bestaat, kromp met 0,1 procent.
De collectieve overheidsconsumptie groeide licht met 0,8 procent door een toename in de lopende kosten. Wel daalde het aantal banen binnen het openbaar bestuur met uitzondering van de gemeenschappelijke regelingen.

Meer informatie over consumptie en het consumentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.