Oordeel en verwachtingen: voedings- en genotmiddelenindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van maart 2014 laat een gemengd beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie. De oordelen over de orderpositie zijn iets negatiever, maar de ondernemers zijn optimistischer in hun verwachtingen voor de komende drie maanden.

Ondernemers iets minder tevreden over werkvoorraad

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in de periode december 2013 – februari 2014 toegenomen ten opzichte van de periode september – november 2013. De productie is eveneens toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, verslechterde in maart echter licht tot 91,9. Het oordeel van de ondernemers over deze werkvoorraad is dan ook iets negatiever. Het oordeel over de voorraden eindproduct verbeterde.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt.
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd.

Bedrijvigheid zal toenemen

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf zijn de ondernemers iets minder optimistisch dan een maand eerder. De ondernemers zijn echter wel optimistisch over de productie in de komende drie maanden. De inkopen bij hun leveranciers zullen in het verlengde daarvan toenemen. De afzetprijzen zullen naar verwachting stijgen, per saldo 5 procent van de ondernemers verwacht de prijzen te verhogen. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers voor de derde maand op rij iets minder negatief.

Verwachting voor maart tot en met mei 2014

Verwachting voor maart tot en met mei 2014