Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van maart 2014 laat een optimistisch beeld zien van de transportmiddelenindustrie. De orderontvangsten namen toe en de oordelen over de orderpositie zijn minder negatief dan de vorige maand. De verwachtingen voor de komende maanden zijn positief. Zo verwachten de ondernemers in de transportmiddelenindustrie dat de productie zal toenemen.

Werkvoorraad neemt iets af

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in de periode december 2013 – februari 2014 toegenomen ten opzichte van de periode september – november 2013. De productie is in deze periode nauwelijks gewijzigd. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, komt in maart uit op 103,4, één procentpunt lager dan een maand eerder. Het oordeel over de omvang van de orderpositie is echter minder negatief, met name over de binnenlandse orderpositie. De voorraden gereed product waren volgens de ondernemers iets te groot.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt.
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd.

Flinke toename productie verwacht

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf zijn de ondernemers uiterst positief gestemd. Volgens de ondernemers zal de productie in de komende drie maanden flink toenemen. In lijn hiermee zullen ook de orders bij toeleveranciers flink gaan stijgen. De personeelsomvang zal volgens 4 procent van de ondernemers nog wel afnemen. De afzetprijzen zullen naar verwachting weinig veranderen.

Verwachting voor maart tot en met mei 2014

Verwachting voor maart tot en met mei 2014