Nederland en internationale waardeketens

Het wegvallen van de douanegrenzen in de EU, de ontwikkelingen bij transport en ICT en de economische en politieke veranderingen in opkomende markten geven bedrijven eenvoudiger toegang tot andere economieën. Zij kunnen makkelijker producten afzetten en intermediaire inputs verkrijgen uit het buitenland om deze in eigen land te gebruiken voor productie. Dat kan door te handelen met een ander bedrijf, maar ook door in het buitenland een vestiging op te zetten als verkoopkantoor of productiefaciliteit. Op die manier ontstaan fragmentatie van het productieproces, toegenomen internationale handel en afhankelijkheid van het buitenland als leverancier en afzetmarkt. De huidige statistieken laten wel de directe leverancier en afnemer van de BV Nederland goed zien, maar niet de verdere schakels in de keten.

Het is belangrijk om te weten hoe de waardeketens in elkaar zitten en welke rol Nederland vervult om afhankelijkheden van het buitenland te kunnen bepalen. Bijvoorbeeld, van welke landen is Nederland direct en indirect afhankelijk voor de creatie van toegevoegde waarde in eigen land, voor werkgelegenheid en of die werkgelegenheid banen van laag-, middelbaar- of hooggeschoolden betreft. Daarom vroeg het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het CBS om hier nieuwe informatie over te ontwikkelen.

Het rapport schetst eerst drie waardeketens. Daarna geeft het per sector informatie over welke bedrijven importeren en exporteren, wat belangrijke handelspartners zijn en hoe de verdeling Nederlands product/wederuitvoer er uit ziet. Vervolgens volgt per sector informatie over inputs vanuit buitenland en andere sectoren die nodig zijn voor productie, de werkgelegenheid in binnen- en buitenland die samenhangt met (finale) productie. Het sluit af met gegevens over omzet en werkgelegenheid van buitenlandse dochters.  Daarmee zet dit rapport een verdere stap op weg naar het beter begrijpen van de rol van Nederland in internationale waardeketens en het internationale verdienvermogen van Nederland nu en in de toekomst.

Rapport internationale waardeketens

Maatwerktabellen internationale waardeketens