Realisaties overige industrie: meubelindustrie

De meubelindustrie heeft in januari 2014 ruim 7 procent minder omzet behaald dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was kleiner, het productievolume groter. De producten van de branche waren vrijwel even duur vergeleken met een jaar eerder.

Omzet, productie en afzetprijs (januari 2014)

Omzet, productie en afzetprijs (januari 2014)

Tegengesteld beeld binnenlandse en buitenlandse omzet

In januari 2014 lag de omzet van de meubelindustrie ruim 7 procent onder het niveau van januari 2013. Deze afname werd veroorzaakt door een negatief resultaat in eigen land. Hier was het bedrag aan verkopen 12 procent lager. Over de grens ontwikkelde de omzet zich positief. Daar was de omzet toegenomen met 11 procent ten opzichte van een jaar eerder. In januari waren de producten nagenoeg even duur ten opzichte van dezelfde maand in 2013. Januari 2014 kende evenveel werkdagen als januari 2013. Per gemiddelde werkdag lag het omzetvolume bijna 8 procent onder het niveau van dezelfde maand het jaar ervoor. Op de binnenlandse markt was de afzet per gemiddelde werkdag 14 procent kleiner, terwijl op de exportmarkt voor 15 procent meer aan producten werd verkocht.

Afzetprijs vrijwel gelijk

Producten van de meubelindustrie waren in januari 2014 vrijwel even duur vergeleken met een jaar eerder. Ook hier waren de ontwikkelingen in binnen- en buitenland tegengesteld: de binnenlandse afnemers betaalden ruim anderhalf procent meer voor hun producten, buitenlandse klanten waren bijna 3,5 procent minder kwijt ten opzichte van januari 2013.

Groter productievolume

De meubelindustrie heeft in januari 2014 per gemiddelde werkdag bijna 2 procent meer geproduceerd in vergelijking met januari vorig jaar.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In april (verslagmaand februari 2014) worden de realisaties in de hout- en bouwmaterialenindustrie behandeld.

Branche                                                 Verslagmaand

Hout- en bouwmaterialenindustrie         februari 2014, juni 2014, oktober 2014

Textiel-, kleding- en lederindustrie         maart 2014, juli 2014, november 2014

Papier- en grafische industrie               april 2014, augustus 2014, december 2014

Meubelindustrie                                      mei 2014, september 2014, januari 2015