VUT-fondsen op weg naar het einde

Het aantal VUT-fondsen is in 2012 gedaald naar 46. De premies, de uitkeringen en het balanstotaal laten een duidelijke daling zien in 2012. De verwachting is dat de omvang van de VUT-fondsen na 2015 minimaal zal zijn.