Industriebeeld: ondernemers iets somberder

De Nederlandse industrie produceerde in december 1,8 procent meer dan in december 2012. In oktober en november was de gemiddelde dagproductie van de industrie achtereenvolgens 2,0 en 0,6 procent hoger dan een jaar eerder. De industrie behaalde in december 4,9 procent meer omzet dan een jaar eerder. De omzet op de exportmarkt nam toe met bijna 11 procent, de verkopen op de binnenlandse markt namen met ruim 2,5 procent af.

De economie groeide in het vierde kwartaal van 2013 met 0,7 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. In het derde kwartaal was het volume van het bruto binnenlands product 0,3 procent groter dan een kwartaal eerder.

Productiegroei en producentenvertrouwen

Productiegroei en producentenvertrouwen

Producenten iets somberder

De stemming van de ondernemers in de industrie is wat verslechterd. Het producentenvertrouwen kwam in februari uit op -0,1 tegen 0,7 in januari.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: het oordeel over de orderpositie, het oordeel over de voorraden gereed product en de verwachte productie in de komende drie maanden. De ondernemers waren in februari somberder over de verwachte bedrijvigheid en hun orderpositie dan in januari. Hun oordeel over de voorraden verbeterde daarentegen.

De ondernemers in de industrie zijn minder pessimistisch over de verwachte personeelssterkte in hun branche. In februari verwachtte 15,7 procent dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal afnemen, terwijl 9,0 procent rekende op een toename. Met -6,7 was het saldo van positieve en negatieve antwoorden minder negatief dan in januari (-10,9) en december (-14,8).

Voorraden iets groter

De ondernemers in de industrie hielden in de laatste maanden van 2013 meer voorraad gereed product aan dan een jaar eerder. In december 2013 waren hun voorraden 0,6 procent groter dan in december 2012. In oktober en november was de toename achtereenvolgens 4,5 en 1,6 procent. De cijfers over de voorraden zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen.

Industrie produceert meer

De Nederlandse industrie produceerde in december 1,8 procent meer dan in december 2012. In oktober en november was de gemiddelde dagproductie van de industrie achtereenvolgens 2,0 en 0,6 procent hoger dan een jaar eerder.

De toename was het grootst bij de elektrotechnische en machine-industrie en de transportmiddelenindustrie. Deze branches produceerden in december respectievelijk 10,1 en 5,1 procent meer dan in december 2012. Ook de productie van de voedings- en genotmiddelenindustrie (3,7 procent) en de basismetaalindustrie (2,2 procent) was hoger. Tegenover deze groei stond een krimp van 2,5 procent bij de aardolie-, chemische en rubber- en kunststofverwerkende industrie. De overige industrie, waaronder de hout- en bouwmaterialenindustrie, de meubelindustrie en de papier- en grafische industrie, produceerde ook minder dan een jaar eerder.

Meer omzet industrie

De industrie behaalde in december 4,9 procent meer omzet dan een jaar eerder. Deze stijging kwam geheel op het conto van de verkopen op de buitenlandse markt. De omzet op de exportmarkt nam toe met bijna 11 procent, de verkopen op de binnenlandse markt namen met ruim 2,5 procent af. December 2013 telde een werkdag meer dan december 2012. Dit heeft een positief effect op de omzet. De producten van de industrie waren in december ruim anderhalf procent goedkoper dan een jaar eerder.

De elektrotechnische en machine-industrie realiseerde 16 procent meer omzet dan een jaar eerder. Ook de omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie nam fors toe (+13%), gevolgd door de transportmiddelenindustrie en de basismetaal- en metaalproductenindustrie. In de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was de omzet daarentegen lager.

Economie groeit met 0,7 procent

De economie groeide in het vierde kwartaal van 2013 met 0,7 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. In het derde kwartaal was het volume van het bruto binnenlands product 0,3 procent groter dan een kwartaal eerder. Bij het berekenen van de kwartaal-op-kwartaalontwikkeling is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten.

Vergeleken met het vierde kwartaal van 2012 groeide de economie eveneens met 0,7 procent. De investeringen in vaste activa waren 5,3 procent hoger dan een jaar eerder. Het volume van de uitvoer van goederen en diensten was 0,4 procent groter. Het volume van de invoer was 0,9 procent kleiner. Huishoudens besteedden 0,8 procent minder dan een jaar eerder. De overheidsconsumptie was 0,6 procent lager.

Goederenproducenten produceerden 1,7 procent meer. De industriële productie was 2,3 procent hoger dan een jaar eerder. De bouwproductie nam 0,3 procent toe. De productie van commerciële dienstverleners en niet-commerciële dienstverleners was respectievelijk 0,6 procent en 0,4 procent hoger.