Bedrijven met omzetstijging

Een bedrijf is een omzetstijger als de omzet in een periode met meer dan een half procent is gestegen ten opzichte van de zelfde periode een jaar eerder.
Een bedrijf is een snelle omzetstijger als de omzet met meer dan twintig procent is gestegen ten opzichte van de zelfde periode een jaar eerder.
Voor bedrijven met minder dan 50 werkzame personen zijn de gegevens gebaseerd op registerinformatie van de Belastingdienst.
Voor bedrijven met 50 of meer werkzame personen zijn de gegevens gebaseerd op integrale waarneming door het CBS.
De percentages zijn berekend naar aantallen bedrijven. Bedrijven met een kleine omzet tellen dus net zo zwaar mee als bedrijven met een grote omzet.