Realisaties overige industrie: papier- en grafische industrie

Omzet, productie en afzetprijs (december 2013)

Omzet, productie en afzetprijs (december 2013)

Hogere omzet, afzet gelijk

De omzet van de papier- en grafische industrie was in december 2013 ruim 5 procent hoger dan in dezelfde maand het jaar ervoor. Over de grens nam het bedrag aan verkopen met ruim 6 procent toe, terwijl in eigen land de stijging beperkt bleef tot ruim 4 procent. In december bleven de afzetprijzen vrijwel gelijk vergeleken met dezelfde maand in 2012. December telde in 2013 een werkdag meer dan in 2012. Per gemiddelde werkdag was de hoeveelheid verkochte producten vrijwel gelijk aan die van een jaar eerder. Op de nationale markt was de afzet bijna 1 procent kleiner, terwijl op de exportmarkt het verkoopvolume met bijna anderhalf procent toenam.

De onderliggende branches toonden in december 2013 qua omzet een tegengesteld beeld. De grafische industrie had een omzetstijging (ruim 3 procent), die vooral op de export markt werd gerealiseerd: hier steeg de omzet bijna 7 procent. Op de nationale markt nam de omzet met bijna 1,5 procent toe. De afzet per gemiddelde werkdag steeg in deze branche met ruim een half procent. In de papierindustrie was er een omzetdaling op de binnenlandse en buitenlandse markt, in het binnenland nam de omzet af met bijna 4 procent, op de exportmarkt met ruim 0,5 procent. Hierdoor daalde de omzet voor de papierbranche in zijn geheel met 2 procent. De afzet liet een lichte groei van ruim een half procent zien.

In het vierde kwartaal van 2013 was de omzet van de papier- en grafische industrie ruim 0,5 procent hoger dan een jaar eerder. De afzet per gemiddelde werkdag was bijna 1 procent groter. Over heel 2013 nam de omzet af met ruim 1 procent.

Hogere waarde orderontvangsten

De papierindustrie heeft in december voor ruim 1,5 procent meer aan orders binnengehaald. Op de binnenlandse markt daalde de waarde van de ontvangen orders met 5 procent ten opzichte van december 2012. Vanuit het buitenland namen de orderontvangsten met ruim 5 procent in waarde toe.

De door de papierindustrie ontvangen orders vertegenwoordigden in het laatste kwartaal van 2013 een ruim anderhalf procent hogere waarde vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2012. In geheel 2013 werd er voor 3 procent minder aan orders ontvangen.

Prijzen gelijk

Voor de producten van de papier- en grafische industrie betaalden afnemers in december 2013 vrijwel hetzelfde als een jaar eerder. De prijswijzigingen, voor de exportmarkt en de nationale markt, waren nagenoeg gelijk ten opzichte van december 2012.

De onderliggende branches toonden ook hier een tegengesteld beeld. In de papierindustrie werden de producten in december bijna 2 procent duurder, in de grafische industrie namen de prijzen af met ruim 2,5 procent ten opzichte van december 2012.

In het vierde kwartaal van 2013 waren de producten van de papier- en grafische industrie bijna een half procent goedkoper ten opzichte van dezelfde periode in 2012. Over het hele jaar 2013 daalde de afzetprijs met bijna 1,5 procent vergeleken met 2012.

Productie lager

De gemiddelde dagproductie voor de papier- en grafische industrie was in december ruim 1,5 procent kleiner dan in de vergelijkbare maand van 2012.

De productie in het vierde kwartaal van 2013 lag bijna 2,5 procent onder dat van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In heel 2013 werd er vrijwel evenveel als in 2012 geproduceerd.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand een van de vier onderstaande branches. In maart (verslagmaand januari 2014) worden de realisaties in de meubelindustrie behandeld.

Branche                                                 Verslagmaand

Meubelindustrie                                      januari 2014, mei 2014, september 2014

Hout- en bouwmaterialenindustrie         februari 2014, juni 2014, oktober 2014

Textiel-, kleding- en lederindustrie         maart 2014, juli 2014, november 2014

Papier- en grafische industrie               april 2014, augustus 2014, december 2014