Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

Omzet, orders, productie en afzetprijs (december 2013)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (december 2013)

Minder afzet, omzetgroei bescheiden

De omzet van de basismetaal- en metaalproductenindustrie is in december 2013 met ruim 0,5 procent toegenomen ten opzichte van december 2012. Op de binnenlandse markt bleef de omzet vrijwel gelijk aan die van december 2012, terwijl op de exportmarkt bijna 1,5 procent meer werd omgezet. De afzetprijzen daalden ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. December 2013 telde een werkdag meer dan december 2012. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag was hiermee bijna 3 procent kleiner.

In december 2013 werd in de subbranche basismetaalindustrie 14 procent minder omgezet dan in december 2012. Buiten de landsgrenzen was de afname het grootst, namelijk 15 procent. Op de binnenlandse markt nam het bedrag aan verkopen 11 procent af. In de metaalproductenindustrie steeg de omzet bijna 9 procent. In deze subbranche steeg de binnenlandse omzet bijna 2 procent. De omzet op de buitenlandse markt nam 19 procent toe.

Het vierde kwartaal van 2013 liet een omzetstijging van bijna 1,5 procent zien ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Over heel 2013 was er in de basismetaal- en metaalproductenindustrie een omzetdaling van ruim 1,5 procent in vergelijking met 2012.

Lagere waarde ontvangen orders

In december 2013 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie 15 procent minder aan orders ontvangen dan in dezelfde maand een jaar eerder.

In de subbranche basismetaalindustrie daalde de vraag met ruim 8 procent. De metaalproductenindustrie kende een afname van 18 procent. Zowel op de binnenlandse markt als uit het buitenland nam de vraag af. In de subbranche basismetaalindustrie daalde de vraag met respectievelijk ruim 9 en ruim 8 procent. In de metaalproductenindustrie daalde de vraag met respectievelijk 15 en 23 procent.

In het laatste kwartaal van 2013 daalden de orders met ruim 6 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Over heel 2013 was de waarde van de ontvangen orders in de basismetaal en metaalproductenindustrie bijna 4 procent lager in vergelijking met 2012.

Goedkopere producten

In december 2013 waren de producten van de basismetaal- en metaalproductenindustrie bijna 1,5 procent goedkoper dan december een jaar eerder. De afzetprijzen op de binnenlandse markt daalden bijna 1 procent. Producten voor de exportmarkt werden ruim 2 procent goedkoper.

In het vierde kwartaal van 2013 lag het prijsniveau in de basismetaal- en metaalproductenindustrie ruim 1 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2012.

Over het hele jaar 2013 vroeg de basismetaal- en de metaalproductenindustrie ruim 1,5 procent minder voor haar producten dan een jaar eerder. In de basismetaalindustrie werden de producten bijna 3,5 procent goedkoper, terwijl in de metaalproductenindustrie de prijzen ruim 0,5 procent daalden ten opzichte van 2012.

Productie neemt toe

In vergelijking met een jaar geleden werd er in december 2013 per gemiddelde werkdag ruim 2 procent meer geproduceerd door de basismetaal- en de metaalproductenindustrie.

De gemiddelde dagproductie lag in het vierde kwartaal van 2013 bijna 3 procent hoger dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De gemiddelde dagproductie over heel 2013 nam ruim 1 procent af in vergelijking met 2012.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het derde kwartaal van 2013 was het volume van de bruto toegevoegde waarde in de basismetaal- en metaalproductenindustrie bijna 1 procent groter dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)