Oordeel en verwachtingen: voedings- en genotmiddelenindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van januari  2014 laat een gemengd beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie. De oordelen zijn overwegend minder negatief en de verwachtingen wat pessimistischer dan vorige maand.

Ondernemers meer tevreden over werkvoorraad

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in het vierde kwartaal 2013 flink toegenomen ten opzichte van de periode juli – september 2013. De productie is eveneens toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, verslechterde in januari  licht tot 92,2. Het oordeel van de ondernemers over deze werkvoorraad is echter wel minder negatief. Het oordeel over de voorraden eindproduct verslechterde.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Verbetering concurrentiepositie

Volgens de ondernemers is hun concurrentiepositie in het vierde kwartaal van 2013 op zowel de binnenlandse markt als de buitenlandse afzetmarkten (binnen en buiten de EU) verbeterd. De verbetering buiten de EU was het opvallendst. Net als vorige kwartalen gaf een aanzienlijk deel (ruim 20%) van de ondernemers aan dat onvoldoende vraag momenteel de productie belemmert. De bezettingsgraad van de productie-installaties lag aan het einde van het derde kwartaal op 76,9 procent, bijna één procentpunt hoger dan een kwartaal eerder. Het aantal ondernemers dat de productiecapaciteit momenteel als te groot beoordeelt, is nu iets groter dan het aantal dat deze te klein  vindt.

Bedrijvigheid zal afnemen

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in het eerste kwartaal 2014  zijn de ondernemers iets optimistischer dan een maand eerder. De ondernemers hebben echter pessimistische verwachtingen over de productie in het eerste kwartaal, maar dat is wel gebruikelijk. Ook de inkopen bij hun leveranciers zullen in het verlengde daarvan afnemen. De afzetprijzen zullen naar verwachting stijgen, per saldo bijna zestien procent van de ondernemers verwacht de prijzen te verhogen. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers per saldo nog even negatief als in december.

Verwachting voor januari tot en met maart 2014

Verwachting voor januari tot en met maart 2014