Melkveebedrijven: aantal melkkoeien blijft vrij stabiel

© ANP

Vanaf 2000 is het aantal melkveebedrijven met 27 procent gedaald tot 17 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de melkveebedrijven 830 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 2,2 procent meer is dan in 2000. Op de bedrijven waren 2,6 miljoen duizend dieren, wat 6,5 procent meer is dan in 2000. In 2013 werd met één arbeidsjaareenheid 24 hectare grond bewerkt, 74 dieren verzorgd en 161 duizend euro standaardopbrengst gegenereerd. In 2000 was dit nog 18 hectare grond, 53 dieren en 92 duizend euro standaardopbrengst. De hogere productiviteit leidde bij de melkveehouders tot een 75 procent hogere standaardopbrengst per arbeidsjaar. De standaardopbrengst van de totale melkveesector is in de periode 2000-2013 met 33 procent toegenomen.

Melkveebedrijven,  totaal

2012-livv-melkvee-g1

Het doorsnee melkveebedrijf

In 2013 had het gemiddelde melkveebedrijf 49 hectare cultuurgrond, 40 procent meer dan in 2000. Verder waren er 151 dieren, 46 procent meer dan in 2000. Deze groei resulteerde in een stijging van de gemiddelde standaardopbrengst met 82 procent. De ingezette arbeid is op een doorsnee melkveebedrijf met 4,1 procent toegenomen.

Gemiddelden melkveebedrijven
2012-livv-melkvee-g2