Realisaties: basismetaal- en metaalproductenindustrie

In oktober 2013 was de omzet van de basismetaal- en metaalproductenindustrie vrijwel gelijk aan die van oktober vorig jaar. Per gemiddelde werkdag was zowel het verkoop- als het productievolume groter. Ook het niveau van de ontvangen orders lag boven dat van oktober 2012. Producten werden tegen lagere prijzen afgerekend. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het derde kwartaal van 2013 groter dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (oktober 2013)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (oktober 2013)

Omzet vrijwel gelijk

De basismetaal- en metaalproductenindustrie realiseerde in oktober 2013 vrijwel dezelfde omzet als in oktober vorig jaar. De ontwikkelingen in het binnen- en buitenland ontliepen elkaar niet veel. De afzetprijzen daalden ten opzichte van dezelfde maand van het vorige jaar. Oktober 2013 had evenveel werkdagen als oktober 2012. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag was hiermee ruim 1,5 procent groter.

In de subbranche basismetaalindustrie werd bijna 10 procent minder omgezet, terwijl in de metaalproductenindustrie de omzet met 6 procent toenam. In de basismetaalindustrie nam het bedrag aan verkopen op de binnenlandse markt met 14 procent af, op de exportmarkt werd ruim 8 procent minder omgezet. In de metaalproductenindustrie nam de omzet op de binnenlandse markt met bijna 3 procent toe, terwijl ontwikkelingen op de exportmarkt een toename van 11 procent liet zien.

Hogere waarde ontvangen orders

In oktober 2013 heeft de basismetaal- en metaalproductenindustrie bijna 4,5 procent meer aan orders ontvangen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Op de binnenlandse markt bleven de orderontvangsten vrijwel gelijk aan die van oktober 2012, op de exportmarkt nam de vraag bijna 8 procent toe.

De subbranches lieten een tegengestelde ontwikkeling zien. In de basismetaalindustrie daalde de vraag met ruim 5 procent. De metaalproductenindustrie kende een toename van 10 procent.

Goedkopere producten

De basismetaal- en metaalproductenindustrie vroeg in oktober 2013 ruim 1 procent minder voor haar producten dan een jaar eerder. De ontwikkelingen in het binnen- en buitenland ontliepen elkaar niet veel.

In de subbranche basismetaalindustrie zijn de producten ruim 2 procent goedkoper geworden. De metaalproductenindustrie deed haar producten ruim 0,5 procent goedkoper van de hand dan in oktober 2012.

Productie neemt toe

In oktober 2013 lag de productie van de basismetaal- en metaalproductenindustrie op een hoger niveau dan het jaar ervoor. Per gemiddelde werkdag was het productievolume bijna 3,5 procent groter.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

In het derde kwartaal van 2013 was het volume van de bruto toegevoegde waarde in de basismetaal- en metaalproductenindustrie bijna 1 procent groter dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)