Oordeel en verwachtingen: voedings- en genotmiddelenindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van december 2013 laat een wat somberder beeld zien voor de voedings- en genotmiddelenindustrie. De oordelen zijn verslechterd en de verwachtingen zijn over het algemeen wat pessimistischer dan de vorige maand.

Ondernemers negatiever over werkvoorraad

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in de periode september – november  iets toegenomen ten opzichte van de periode juni - augustus. Ook de productie is toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, verslechterde in december tot 92,4. Het oordeel van de ondernemers over de werkvoorraad is dan ook negatiever dan de vorige maand. Het oordeel over de voorraden eindproduct verbeterde daarentegen licht.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Hogere afzetprijzen verwacht

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers iets optimistischer dan een maand eerder. De ondernemers zien de productie wat afnemen in de komende drie maanden. De inkopen bij hun leveranciers zullen eveneens afnemen. De afzetprijzen zullen naar verwachting stijgen, per saldo ruim zeventien procent van de ondernemers verwacht de prijzen te verhogen. Over de verwachtingen ten aanzien van de werkgelegenheid zijn de ondernemers per saldo negatief gestemd. .

Verwachting voor december 2013 tot en met februari 2014

Verwachting voor december 2013 tot en met februari 2014