Oordeel en verwachtingen: transportmiddelenindustrie

De Conjunctuurenquête Nederland van december 2013 laat een gemengd beeld zien in de transportmiddelenindustrie. De productie is flink toegenomen, maar de verwachtingen voor de productie in de komende drie maanden zijn wat pessimistischer. De ondernemers zijn eveneens pessimistisch over het economisch klimaat. Vorige maand waren ze nog optimistisch. De werkgelegenheid zal in de komende maanden worden ingekrompen.

Werkvoorraad neemt iets af

Volgens de ondernemers zijn de orderontvangsten in de periode september – november flink  toegenomen ten opzichte van de periode juni –augustus. Ook de productie is in deze periode flink  toegenomen. De werkvoorraad, uitgedrukt in de index orderpositie, komt in december uit op 109,7, iets lager dan een maand eerder. Het oordeel over de omvang van de orderpositie is desondanks minder negatief. Met name het oordeel over de buitenlandse orderpositie verbeterde. De voorraden gereed product liggen op een vrijwel normaal niveau.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

 Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Verslechtering economisch klimaat verwacht

Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers pessimistisch gestemd. In de voorgaande vier maanden waren de ondernemers nog optimistisch. Per saldo ruim 4 procent van de ondernemers verwacht een lagere productie in de komende drie maanden. De personeelsomvang wordt volgens de ondernemers in de komende drie maanden eveneens kleiner. Per saldo 17 procent van de ondernemers verwacht personeel af  te stoten. De afzetprijzen zullen naar verwachting licht stijgen.

Verwachting voor december 2013 tot en met februari 2014

Verwachting voor december 2013 tot en met februari 2014