Oordeel en verwachtingen overige industrie: hout- en bouwmaterialenindustrie

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van december 2013 blijkt dat het beeld in de hout- en bouwmaterialenindustrie nog altijd uitermate somber is. Vrijwel alle indicatoren laten een verslechtering zien. De orderontvangsten nemen nog steeds af en de productie is eveneens afgenomen. De ondernemers voorzien een verdere afname van hun bedrijvigheid in de komende maanden.

Afname werkvoorraad

De ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie hebben in de periode september –november  van dit jaar de orders opnieuw zien afnemen. Sinds maart 2011 zijn de orderontvangsten onafgebroken afgenomen. De productie was de afgelopen maand opnieuw lager na een lichte toename in de vorige periode. De index orderpositie, waarin de werkvoorraad tot uitdrukking komt, nam af tot 92,4 ruim 4 procentpunten lager dan een maand eerder (september 2011=100). De orderpositie wordt door een grote groep ondernemers als te klein beoordeeld. Per saldo is 45 procent die mening toegedaan.

Orderpositie, oordeel 1) en index 2)

Orderpositie, oordeel en index

1) oordeel orderpositie = saldo van het percentage ondernemers dat positief of negatief oordeelt
2) index orderpositie = ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk, geïndexeerd

Minder personeel

De ondernemers blijven pessimistisch in hun verwachtingen. Voor de komende drie maanden wordt een verdere daling  van de productie voorzien door per saldo 36 procent van de ondernemers. Daarbij verwachten ze ook minder in te gaan kopen bij hun leveranciers. De aan hun afnemers in rekening te brengen prijzen zullen verder dalen. De omvang van het personeelsbestand zal volgens de ondernemers eveneens afnemen. Deze verwachte afname van de bedrijvigheid is overigens gebruikelijk voor de wintermaanden. Over de ontwikkeling van het economisch klimaat voor hun bedrijf in de komende drie maanden zijn de ondernemers nog altijd pessimistisch, maar wel minder dan de vorige maand.

Verwachting voor december 2013 tot en met februari 2014

Verwachting voor december 2013 tot en met februari 2014

Dit hoofdstuk behandelt iedere maand één van de vier onderstaande branches. In september zullen de oordelen en verwachtingen van de Textiel-, kleding- en lederindustrie worden weergegeven.
Branche                                                              Verslagmaand
Textiel-, kleding- en lederindustrie                      januari 2014, mei 2014
Papier- en grafische industrie                            februari 2014, juni 2014
Meubelindustrie                                                  maart 2014, juli 2014
Hout- en bouwmaterialenindustrie                     april 2014, augustus 2014