Na pensioenfondsen ook verzekeraars actief in beleggingsinstellingen

Na de kredietcrisis zijn pensioenfondsen meer vermogen gaan uitzetten bij gespecialiseerde beleggingsinstellingen in zowel het binnen- als het buitenland. Sinds eind 2012 sluiten verzekeraars zich aan bij deze trend. Van het totale vermogen van pensioenfondsen en verzekeraars is inmiddels 35 procent bij beleggingsinstellingen ondergebracht.

In het derde kwartaal van 2013 hebben verzekeraars 9,9 miljard euro gestoken in Nederlandse beleggingsinstellingen. Enkele verzekeraars hebben beleggingsinstellingen opgericht, en eigen beleggingen in vooral obligaties daarin ondergebracht. Een soortgelijke omzetting wordt sinds 2009 ook toegepast door enkele pensioenfondsen. Door het bundelen van te beheren vermogens kunnen door pensioenfondsen en verzekeraars efficiencyvoordelen worden behaald. Voor de samenstelling van de balans van verzekeraars en pensioenfondsen zoals opgesteld voor de Nationale Rekeningen betekenen deze acties dat aandelen of obligaties worden omgezet in participaties in beleggingsinstellingen. Dit kan de indruk wekken dat er risicovoller wordt belegd. Doordat de beleggingsinstellingen echter de activa overnemen van de verzekeraars en pensioenfondsen verandert het risicoprofiel van de beleggingen niet.

Inleg in Nederlandse beleggingsinstellingen

Inleg in Nederlandse beleggingsinstellingen

Sterke groei beleggingsinstellingen vanaf 2008

Door de inleg van met name de pensioenfondsen is de omvang van Nederlandse beleggingsinstellingen flink gestegen. Einde 2008 beheerden de beleggingsinstellingen 65,6 miljard euro. Aan het einde van het derde kwartaal van 2013 was dit opgelopen tot 457,8 miljard. Het belang van pensioenfondsen in Nederlandse beleggingsinstellingen is in deze periode gestegen van 15,3 naar 378,2 miljard euro. Die van de verzekeraars nam toe van 16,4 tot 35,9 miljard euro.

Toename participatie in buitenlandse beleggingsinstellingen

Er werd ook meer vermogen bij buitenlandse beleggingsinstellingen ondergebracht, zij het in bescheidener mate. De beleggingen van pensioenfondsen in buitenlandse beleggingsinstellingen namen toe van 72,7 miljard euro eind 2008, tot 85,9 miljard aan het einde van het derde kwartaal van 2013. In dezelfde periode namen dit soort beleggingen van verzekeraars toe van 9,2 naar 15,7 miljard euro.

Van het totale vermogen van pensioenfondsen en verzekeraars is inmiddels 35 procent bij beleggingsinstellingen ondergebracht. Pensioenfondsen besteden 48 procent uit, verzekeraars 11 procent. Van het totaal overgebrachte vermogen ging tot dusverre 80 procent naar Nederlandse en 20 procent naar buitenlandse beleggingsinstellingen.