Zelfstandig werkzame arts

Met zelfstandig werkzame arts wordt hier bedoeld: een in de zorgsector werkzame BIG-geregistreerde arts die als zelfstandige actief is en daarnaast geen baan in loondienst heeft en geen directeur-grootaandeelhouder is.