Winsten van medisch specialisten opnieuw gedaald in 2011

De gemiddelde winst van medisch specialisten is in 2011 gedaald. Hiermee neemt de winst voor het tweede achtereenvolgende jaar af. De afname in die twee jaren is het grootst bij anesthesiologen en radiologen. Vergeleken met 2007, voor de invoering van een nieuw bekostigingssysteem, daalde de gemiddelde winst juist het hardst voor dermatologen en cardiologen.

Tot 2009 sprake van toename winst

In 2011 bedroeg de gemiddelde winst van zelfstandig werkzame medisch specialisten 189,6 duizend euro. Dat is 11,2 procent minder dan een jaar eerder. Ook in 2010 daalde hun winst flink, met 17,5 procent. De daling volgt op een periode waarin de winst juist sterk toenam: met 38,6 procent in 2007-2009. De gemiddelde winst is in 2011 terug op het niveau van 2006.

Medisch specialisten maakten in 2011 ongeveer anderhalf keer meer winst dan huisartsen en tandartsen.

Gemiddelde winst per beroepsgroep

Gemiddelde winst per beroepsgroep

Aanpassing bekostigingssysteem

Medisch specialisten die als zelfstandige in een ziekenhuis werken werden tot en met 2007 gefinancierd via de zogeheten lumpsumsystematiek. Hierbij kregen zij een vaste vergoeding, ongeacht het aantal medische verrichtingen dat werd uitgevoerd.  Met ingang van 2008 worden de verdiensten van medisch specialisten bepaald door de uren die zij declareren, tegen een vast uurtarief. Dat heeft in 2008 geleid tot een winstgroei van gemiddeld 15 procent, en een nog veel hogere winstgroei voor de ondersteunende specialismen zoals anesthesiologie en radiologie. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een overschrijding van het landelijk budget voor de beloning van de vrijgevestigde medisch specialisten in 2008 en 2009, waardoor het ministerie van VWS heeft besloten een korting door te voeren op de honorariumtarieven.

Winst van dermatologen en cardiologen meest gedaald sinds 2007

Radiologen en anesthesiologen zagen hun gemiddelde winst flink stijgen in 2008 en 2009, gevolgd door grote afnamen in de jaren daarna. Vergeleken met het niveau van 2007, voor invoering van het nieuwe bekostigingssysteem, ligt in 2011 de gemiddelde winst van radiologen 5,4 procent lager en die van anesthesiologen 3,5 procent hoger. De gemiddelde winst in 2011 van dermatologen is zelfs 30 procent lager dan in 2007. Bij cardiologen bedraagt de afname in die periode 28,9 procent. Psychiaters daarentegen zagen hun winst toenemen, met 26,7 procent.

Gemiddelde winst per specialisme

Gemiddelde winst per specialisme

Rudi Bakker

Bronnen: